Mae’r canlyniadau i fewn! Mae Gem’n’Huw yn gwella deallusrwydd emosiynol plant.

Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gynnal treial Gem’n’Huw mewn ysgol lleol yn defnyddio’r holiadur Goodman’s. Roedd gofyn i athrawon gyflawni holiadur i bob plentyn oedd yn cymeryd rhan yn y treial. Cafodd Gem’n’Huw eu defnyddio yn ystod gweithgareddau dyddiol yr ysgol am bedair wythnos yn unig. Ar ôl pedair wythnos roedd yr athrawon yn ail lenwi’r holiadur. Fel y gwelwch o’r canlyniadau uchod, mae straen gyffredinol, straen emosiynol, anhaswterau ymddygiad, canolbwyntio, cymdeithasu yn bositif gydag eraill a gorfywiogrwydd wedi gostwng, hefyd, mae ymddygiad ffeind a chymwynasgar wedi cynyddu. Mae’r canlyniadau yma am bedair wythnos yn rhagorol. Allwch chi ddychmygu beth fyddai’r canlyniadau wrth ddefnyddio Gem’n’Huw tymor hir?

Hoffwch chi weld y canlyniadau yma yn eich ysgol chi?
Cysylltwch â Gemma@moodmwd.com am fwy o wybodaeth.
Mae’r canlyniadau i fewn! Mae Gem’n’Huw yn gwella deallusrwydd emosiynol plant.

You May Also Like

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *