Hyfforddiant

Rhan un.

Mae Moodmwd yn darparu rhaglen hyfforddiant i weithwyr proffesiynol plant cyfnod Sylfaen mewn ysgolion cynradd a sefydliadau blynyddoedd cynnar.

Mae rhan gyntaf y hyfforddiant yn edrych yn fanwl ar beth yw deallusrwydd emosiynol, sut gallwn ni ddatblygu deallusrwydd emosiynol ac fwyaf pwysig, pam ddylai ni fod yn ymroddedig i helpu plant ddatblygu eu hemosiynau. Rydym hefyd yn trafod gofynion Estyn a'r cwricwlwm o fewn addysg bersonol a chymdeithasol. Rydym hefyd yn rhannu syniadau o sut i gasglu tystiolaeth i gefnogi eich gweithgareddau personol, chymdeithasol a lles plant.

Rhan dau.

Mae’r ail ran o’r rhaglen yn rhoi cyfle i chi ymuno a gweithdy Gem’n’Huw. Cewch weld sut mae Gem’n’Huw yn gallu cael ei defnyddio mewn gweithgareddau dyddiol yn eich dosbarth, sut i ddefnyddio'r adnoddau ar-lein a rhannu syniadau fel grŵp. Mi fydd cyfle i chi archebu pecyn Gem’n’Huw i’ch ysgol ar ddiwedd y dydd.

Rydym yn anelu dosbarthu gwybodaeth hanfodol mewn awyrgylch gyfforddus a bod y rhai sy'n mynychu yn teimlo’n wybodus, ysbrydoledig a hyderus mewn ffurf i ddatblygu deallusrwydd emosiynol ei myfyrwyr heb bwysau gwaith ychwanegol.

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb yn ein rhaglen hyfforddiant a byddem ni yn cysylltu â chi i drefnu'r manylion.


"Rwyf yn credu fydd gwithredu cynllun Gem'n'Huw yn arbennig i bawb yn yr ysgol, yn enwedig plant mwyaf bregys."


Llety'r parc 18/01/18

2018-02-27T15:47:13+00:00
"Rwyf yn credu fydd gwithredu cynllun Gem'n'Huw yn arbennig i bawb yn yr ysgol, yn enwedig plant mwyaf bregys." Llety'r parc 18/01/18


"Edrych ymlaen i drio y pecyn gyda plentyn anghenion arbenning rwyf yn gweithio gyda."


Llety'r parc 18/01/18

2018-02-27T15:51:26+00:00
"Edrych ymlaen i drio y pecyn gyda plentyn anghenion arbenning rwyf yn gweithio gyda." Llety'r parc 18/01/18

"Diolch yn fawr - wedi mwynhau. ysbrydoledig!"


Llety'r parc 18/01/18

2018-02-27T15:53:37+00:00
"Diolch yn fawr - wedi mwynhau. ysbrydoledig!" Llety'r parc 18/01/18

"Wedi mwynhau yr hyfforddiant yn fawr iawn ac yn edrych ymlaen i ddefnyddio'r pecyn yn y dosbarth. Diolch."


Llety'r parc 18/01/18

2018-02-27T15:55:45+00:00
"Wedi mwynhau yr hyfforddiant yn fawr iawn ac yn edrych ymlaen i ddefnyddio'r pecyn yn y dosbarth. Diolch." Llety'r parc 18/01/18

"Diolch yn fawr iawn, wedi mwynhau a wedi derbyn syniadau gwych sut i datblygu emosiynau ar lawr y dosbarth."


Llety'r Parc 18/01/18

2018-02-27T15:58:16+00:00
"Diolch yn fawr iawn, wedi mwynhau a wedi derbyn syniadau gwych sut i datblygu emosiynau ar lawr y dosbarth." Llety'r Parc 18/01/18

"Diolch yn fawr. Edrych ymlaen i weithio gyda Gem'n'Huw."


Botanical gardens 06/12/17

2018-02-27T16:00:16+00:00
"Diolch yn fawr. Edrych ymlaen i weithio gyda Gem'n'Huw." Botanical gardens 06/12/17