Gem'n'Huw

ffordd hwylus i ddygsu plant am emosiynau.

Mae Moodmwd yn falch o gyflwyno chi i Gem’n’Huw. Ein hadnodd addysgu blaenorol i helpu datblygu deallusrwydd emosiynol plant trwy chware rhyngweithiol. Mae Gem’n’Huw yn bodloni anghenion plant wrth helpu ddysgu’r geirfa i ddweud sut maent yn teimlo, datblygu empathi tuag at eraill a gwella eu sgiliau cyfathrebu. Mae plant gyda gwell deallusrwydd o'u hemosiynau a theimladau yn dangos ymddygiad positif cyson, yn hyderus ac yn cymdeithasu gydag eraill yn effeithiol mewn modd boneddigaidd ac yn talu mwy o sylw yn y dosbarth. Mae deallusrwydd emosiynol yn sicrhau perthnasoedd iach i blant a llwyddiant yn eu hastudiaethau academaidd a bywyd gwaith yn y dyfodol.

Mae set Gem’n’Huw yn cynnwys dau byped cymeriad ac wynebau magnetig emosiynol hefo'i gilydd mewn cês cadarn. I gefnogi'r set bypedau Gem’n’Huw mae yna lyfrau stori i wahanol oedran sydd yn cynnwys fersiwn ar-lein o’r llyfr i’w defnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflenni gwaith ychwanegol. Gwyliwch ein fideo byr i weld sut mae Gem’n’Huw yn cael eu defnyddio.

Beth sydd gennym i’w gynnig

Shopping icon

Mae ein cynnyrch Gem’n’Huw ar gael i’w prynu ar-lein, cliciwch ar y botwm siop isod i ddechrau siopa.

Training icon

Mae Moodmwd yn darparu rhaglen hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Cliciwch ar hyfforddiant isod i gofrestru eich diddordeb.

 

Mae Gem’n’Huw wrth eu bodd mynd ar anturiaethau a gwneud ffrindiau newydd. Hoffwch chi i Gem’n’Huw ymweld a'ch achlysuron chi? Cliciwch ar anturiaethau isod i gysylltu â ni.

Dywedwch chi

ysgol bro llifon logo

Ffion Huws

Yn sicr mae’r storiâu yn cyffwrdd ar anawsterau dyddiol plant, felly mae trafodaethau arbennig i‘w gael wrth drafod amryw o emosiynau.

Athrawes Ysgol Gynradd, Ysgol Bro Llifon

2018-02-21T14:23:38+00:00

Athrawes Ysgol Gynradd, Ysgol Bro Llifon

ysgol bro llifon logo

Yn sicr mae’r storiâu yn cyffwrdd ar anawsterau dyddiol plant, felly mae trafodaethau arbennig i‘w gael wrth drafod amryw o emosiynau.

ysgol y traeth logo

Elin Wyn Jones

Mae’n bosib datblygu gallu plant i drafod emosiynau wrth ddefnyddio Gem’n’Huw. Mae’r plant wedi gwirioni gyda'r pypedau ac mae’r wynebau magnetig yn wych.

Pennaeth, Ysgol Y Traeth

2018-02-21T14:27:36+00:00

Pennaeth, Ysgol Y Traeth

ysgol y traeth logo

Mae’n bosib datblygu gallu plant i drafod emosiynau wrth ddefnyddio Gem’n’Huw. Mae’r plant wedi gwirioni gyda'r pypedau ac mae’r wynebau magnetig yn wych.

babinogion logo

Sian Williams

Mae Gem’n’Huw yn annog i blant ennill hyder ar gyflymder eu hunain i drafod emosiynau, mae hefyd yn gwella eu chware cydweithredol.

Rheolwr Cynorthwyol, Meithrinfa Babinogion

2018-02-21T14:30:06+00:00

Rheolwr Cynorthwyol, Meithrinfa Babinogion

babinogion logo

Mae Gem’n’Huw yn annog i blant ennill hyder ar gyflymder eu hunain i drafod emosiynau, mae hefyd yn gwella eu chware cydweithredol.

Cysylltwch a ni

Gwiriwch y blwch hwn i ganiatau ateb

Gwiriwch y blwch hwn i danysgrifio i’n cylchlythyr.