Anturiaethau

Digwyddiadau ysgol

Mae Gem’n’Huw wrth eu bodd ymweld ac ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar, gwneud ffrindiau newydd a mynychu ffair neu ddisco. Mae croeso i staff a rhieni gael tynnu llun gyda Gem’n’Huw ac efallai chware gemau fel pasio’r parsel neu gerflun cerddoriaeth.

.

Amser stori a hwyl

Mae plant yn ymuno a Gem’n’Huw i ddarllen stori, chware gemau, canu a dawnsio i gan Gem’n’Huw, hefyd mae plant yn derbyn bag parti i fynd adref.

I drafod eich gofynnion yn fwy manwl ac i dderbyn pris, llenwch y ffurflen cyswllt isod os gwelch yn dda.